تولید پودر میوه جات

تولید و فروش پودر میوه مرغوب ایرانی برای صادرات

پودر میوه مرغوب قطعا مسئله ی بسیار مهم در حوزه صادرات خشکبار محسوب می شود، چون خریدار با تضمین از مرغوب بودن مجدد برای خرید بعدی مراجعه خواهد کرد.
پودر میوه ایرانی هم توانسته است با تولید میوه های مختلف در کشور بنا به آب و هوای بسیار مطلوب و مستعد برای انواع میوه ها،سطح رقابتی خوبی در بازار صادرات فراهم کند.

ادامه مطلب