پودر انار خشک

خرید و فروش پودر انار خشک جهت صادرات

خرید و فروش برای پودرهای میوه در بازار داخل رو به رشد است و برای بازارهای جهانی مدتی ست که در حال داد و ستد می باشد.
پودر هسته انار خشک و پودر پوست انار خشک بین مردمان قدیم جریان داشته و به صورت دستی و آفتابی خشک می شده است چرا که خواص درمانی فراوانی دارد.
امروزه با گسترش تکنولوژی میزان تولید بسیار

ادامه مطلب