پودر طالبی خشک

خرید اینترنتی پودر طالبی مرغوب در بسته بندی و فله

تولید پودر طالبی در کشور ما به خاطر قرار گرفتن ایران در رتبه ی سوم جهان از لحاظ تولید بالای خود طالبی، حائز اهیمت است.
بازار خرید و فروش پودر شده این میوه این نکته را می طلبد که به میزان مصرف و جایگزین کردن پودر به جای خود میوه در صنعت های مختلف بپردازیم.
با بررسی بازار هدف داخل یا صادراتی می توان حوزه ی پودر میوه در بخش های

ادامه مطلب