قیمت پودر پرتقال

قیمت عمده پودر پرتقال خشک مرغوب جهت صادرات

قیمت برای انواع مرکبات چه پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین و لیمو ترش در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه و غیره بسیار مناسب است.
با توجه به صادرات خود میوه ی تازه درحوزه ی فراوری های آن نیز با صادرات سودآوری خوبی برای کشور فراهم شده و تا حد زیادی ضایعات را به حداقل می رساند.
پودر پرتقال این میوه ی پرکاربرد

ادامه مطلب